Om oss

Fastighets AB Portvaken

Historia

På fyrtiotalet startade Uno Bengtsson en taxirörelse och senare också en åkeri verksamhet som han drev framgångsrikt fram till början av 70-talet. Vid försäljningen av åkeriet investerade företaget i fastigheter vilket är stommen i nuvarande Portvakten. I början på åttiotalet överläts ägandet på Unos tre barn;Kjell, Ingrid och Lennart.

Under mitten av 80 talet breddades verksamheten med BRIAB och Fribrocks Bil. I mitten av 90-talet avyttrades BRIAB-verksamheten och företaget började fokusera på den ursprungliga verksamheten, förvaltning av industrifastigheter. Under 1999 utökades verksamheten med att även innehålla bostadsfastigheter. 2003 kompletteras ägandet med Kjells söner Per-Axel och Per-Åke. I slutet av 2003 köps Klippans Åkeriförening U pa från KÅ KlippanABs konkursbo. 1 mars 2004 tog Portvakten över det kommunala bolaget Ängelholms Småindustrifastigheter AB. Ängelholms Småindustrifastigheter AB döps under sommaren 2004 om till Portvakten Industrifastigheter AB.

Under maj 2013 förvärvas Bilgården i Ängelholm AB. Bilgården är återförsäljare för Hyundai och Isuzu.

2 Februari 2015 avyttras 4 st av koncernens fastigheter som heter Örnen 28 (Laxgatan/Storgatan), Körsbärsträdet 5 (Nybrovägen 4 och 6), Körsbärsträdet 6 (Havsbadsvägen 1, Nybrovägen 2) samt Förmannen 1 (Transportgatan 5). Ny ägare och förvaltare av dessa fastigheter är Norama.

1 November 2016 avyttras hela bolaget Portvakten Industrifastigheter AB, med följande fastigheter, Skrothandlaren 1, Havsbadshotellet 1, Programmeraren1, Verktygsmakaren 16, Tryckaren 6 samt Munka-Ljungby 34:22, till en ny konstellation med Fastator och Per-Axel som ägare. Per-Axel kommer jobba kvarför det nya bolaget med uthyrningar mm. Mikael Jivenå och Mats Berggren kommer att jobba för de nya ägarna.

November 2017 så avyttrar Lennart, Åke och Ingrids arvingar sina aktier i bolaget. Kvar som ägare blir Kjell Bengtsson och Per-Axel Bengtsson.

Fastighets AB Portvakten fortsätter att driva Fribrocks Bil och förvalta återstående fastigheter.

Affärsidé
Företagets affärsidé är att förvalta industrifastigheter i Ängelholmsregionen med långsiktighet och god lönsamhet, samt att vara en väletablerad återförsäljare för Opel, Hyundai och Mitsubishi i Ängelholm.

I Portvakten-koncernen ingår:
AB Helsingborgsvägen S
AB Uno Bengtsson
Fribrocks Bil AB
Portvakten Fridhem AB
PV Falkenberg AB
AB Bengtsson Förvaltning