Om oss

Fastighets AB Portvaken

Historia

På fyrtiotalet startade Uno Bengtsson en taxirörelse och senare också en åkeri verksamhet som han drev framgångsrikt fram till början av 70-talet. Vid försäljningen av åkeriet investerade företaget i fastigheter vilket är stommen i nuvarande Portvakten. I början på åttiotalet överläts ägandet på Unos tre barn; Kjell, Ingrid och Lennart.

Under mitten av 80-talet breddades verksamheten med BRIAB och Fribrocks Bil. BRIAB-verksamheten avyttrades i mitten av 90-talet och företaget började fokusera på den ursprungliga verksamheten, förvaltning av industrifastigheter.

1999 utökades verksamheten med att även innehålla bostadsfastigheter.

2003 kompletteras ägandet med Kjells söner Per-Axel och Per-Åke och i slutet av 2003 köps Klippans Åkeriförening från KÅ Klippan ABs konkursbo. 2004 tog Portvakten över det kommunala bolaget Ängelholms Småindustrifastigheter AB som under sommaren 2004 döps om till Portvakten Industrifastigheter AB.

2013 förvärvas Bilgården i Ängelholm AB. Bilgården var återförsäljare för Hyundai och Isuzu.

2015 avyttras fyra av koncernens fastigheter som heter Örnen 28 (Laxgatan/Storgatan), Körsbärsträdet 5 (Nybrovägen 4 och 6), Körsbärsträdet 6 (Havsbadsvägen 1, Nybrovägen 2) samt Förmannen 1 (Transportgatan 5). Ny ägare och förvaltare av dessa fastigheter är Norama.

2016 avyttras hela bolaget Portvakten Industrifastigheter AB, med följande fastigheter, Skrothandlaren 1, Havsbadshotellet 1, Programmeraren1, Verktygsmakaren 16, Tryckaren 6 samt Munka-Ljungby 34:22, till en ny konstellation med Fastator och Per-Axel som ägare.

2017 så avyttrar Lennart, Åke och Ingrids arvingar sina aktier i bolaget. Kvar som ägare blir Kjell och Per-Axel Bengtsson.

2019 förvärvas Gösta Jönssons Bilfirma AB med bilförsäljning och service av Citroen person- och lätta lastbilar. I förvärvet ingår även fastigheten på Verkstadsgatan i Ängelholm. Verksamheten flyttades till Fribrocks Bil under senhösten för att kunna uppnå synergieffekter och bredda erbjudandet. Fastigheten kommer att anpassas för uthyrning till nya hyresgäster. 

I slutet av 2019 förvärvas Skånetruck, med försäljning, uthyrning och service av truckar. Verksamheten är belägen på Helsingborgsvägen i Ängelholm och Johan Roxlin med lång erfarenhet av branschen kommer att driva verksamheten.

Fastighets AB Portvakten står nu starkt inför framtiden och affärsidén är fortsatt dels att förvalta och utveckla industrifastigheter i Ängelholmsregionen med långsiktighet och god lönsamhet, samt övriga investeringar med ex Fribrocks Bil som är fullserviceanläggning för Opel, Hyundai, Citroen samt Aixam mopedbilar i Ängelholm, Skånetruck AB mfl