Våra lokaler

Våra lokaler

Ängelholm 5:39

Byggnaden är fd Räck & Svets men har sedan de flyttade delats upp i mindre lokaler.

Koppargatan 1 och 5

Plåtslagaren 1

Fastigheten inrymde tidigare Citroén i Ängelholm men har nu delats och i fastigheten finns bla Visab, Ryds Glas och LP Måleri.

Verkstadsgatan 10

Tryckaren 1

Byggnaden är från början uppförd för NST. 2004 renoverades och byggdes den om för att passa Fribrocks Bil AB.

Helsingborgsvägen 27
Metallgatan 8

Skrothandlaren 4

Fastigheten är specialbyggd för bilverksamhet. Förhyrs av Dahlqvists Bil som säljer FORD.

Helsingborgsvägen 23

Mosebacke 28

Tidigare verksamhet har bedrivits av Swepart AB.